художници

"Една чужда изгубеност бе
като образ насреща, ти сякаш
почти си
живял." (П.Целан)


Scott Hutchison

 

 

 

Anthony Lucas